´

 

Eskilstuna SeniorUniversitet
en opolitisk pensionärsförening
 
Hösten 2020

Aktuellt

 • Studiecirklar. Vårens studiecirklar, som vi tvingades avbryta på grund av coronapandemin, har återupptagits
  nu i höst. Det gäller våra cirklar i musik, släktforskning, datorkunskap, litteratur, vinkännedom, italienska samt latin.
  Information har gått ut till deltagarna och intresset för att delta i resterande träffar har varit stort. Styrelsen kommer 
  under oktober att ta ställning till vårens verksamhet. Förhoppningen är att kunna erbjuda någon form av aktiviteter, 
  som t ex studiecirklar, om coronasituationen så medger.
 • Expeditionen flyttar. Vår expedition har flyttat tillsammans med att Resekompaniet flyttat sin 
  verksamhet till nya lokaler på Alfeltsgatan 8 B. Expeditionen är öppen måndagar mellan 10.00 och 12.00 
  fram till 7 december. Telefonnummer och e-postadress är desamma som tidigare. Välkommen att besöka 
  oss på den nya adressen under expeditionstid. På grund av pågående coronapandemi har vi begränsat 
  expeditionstiden till en dag i veckan men ring gärna någon i styrelsen om du undrar över något.
 • Vaccin mot influensa
  Nu har det åter blivit dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Som tidigare erbjuder Region Sörmland gratis vaccination mot influensa till de som har vissa sjukdomar och de som är 65 år eller äldre och friska gravida efter graviditetsvecka 16. I år är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensa eftersom vi även har covid-19 sjukdomen som florerar.

  Influensavaccinet riktar sig mot alla fyra varianter av Influensavirus som sprids i samhället. Influensavaccinet minskar risken för att man behöver sjukhusvård om man insjuknar och risken för att man ska behöva respiratorvård minskar. När det gäller skyddet för att helt slippa influensan så ligger den på drygt 50 %. Om man hör till de som insjuknar så gör vaccinet att influensan blir lindrigare än den blivit utan vaccin.

  I år kommer man att få boka sin vaccinationstid själv via 1177.se eller om man inte har Bank- Id eller internet så kan man ringa kontaktcenter för att boka tid. Mer information kommer att läggas ut om några veckor på www.1177.se. På 1177.se kommer det också att finnas information om vaccination på fler språk än svenska.

  Klicka här för mer inforamtion från Region Sörmland

ad)

 

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalender

Medlemsmöten

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

   

Så påverkas vi av corona

Höstens arrangemang ställs in  
påbörjade studiecirklar fullföljs
 

År 2020 tycks bli ett riktigt mellanår för vår förening. Vårens planerade arrangemang fick läggas i malpåse i början av mars som en följd av de råd och restriktioner som myndigheterna utfärdade i samband med coronautbrottet. Det fanns dock en förhoppning om att vi skulle kunna återuppta vår verksamhet nu i höst. Styrelsen arbetade därför fram ett program med våra olika aktiviteter som vi skulle kunna presentera inför höststarten. Men frågan kvarstod: skulle vi över huvud taget kunna bedriva någon verksamhet?

Styrelsen har nu tagit beslut om att inte ha någon verksamhet i höst för att respektera de restriktioner som utfärdats om förbud mot sammankomster med över 50 personer samt att flertalet av våra medlemmar tillhör riskgruppen 70 år och äldre.  Ett undantag är vårens studiecirklar vilka fick avbrytas men som nu kan fullföljas under hösten. Detta beslut har tagits i samråd med cirkelledarna och särskild information om detta kommer att förmedlas till samtliga cirkeldeltagare.

Om läget för coronapandemin drastiskt ändras till det bättre kan det bli aktuellt att genomföra något av våra planerade arrangemang i slutet av hösten vilket vi i så fall kommer att informera om på olika sätt.

Inför våren 2021 har flertalet av våra engagerade föreläsare och andra medverkande uttryckt sig positiva till att ställa upp. Avsikten är att om situationen så medger kunna ha ett färdigt vårprogram att distribuera till våra medlemmar under första halvan av januari 2021. Vi planerar också att ha vårt årsmöte i månadsskiftet januari-februari.

Vår expedition kommer att bemannas enbart under måndagar mellan kl 10.00 och 12.00 fr o m 17 augusti. Aktuell information kommer också att finnas här på vår hemsida. Vid behov införs även annons i Eskilstuna-Kuriren under rubriken Föreningsnytt.

Har du funderingar och frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Våra telefonnummer och e-postadresser finns under fliken Fakta här till höger och även på sid 2 i vårens tryckta program.  

Med vänlig hälsning

Håkan Sjöberg

Ordförande

VÄLKOMMEN NÄR VI KOMMER IGÅNG IGEN

     1989 - "Det var så det började"
                     En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här så kan du läsa mer. 

Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år 2019 men också klicka dig vidare till 2018 och 2017

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00
Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B, 633-40 Eskilstuna

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com