Eskilstuna SeniorUniversitet
en opolitisk pensionärsförening
Våren 2017

Aktuellt:

   Naturresan - "Naturen i leende Sörmland" den 11 maj har platser kvar - ring Resekompaniet.

   Den traditionella resan "Ut i det blå"  den 17 maj har platser kvar. Ring och anmäl till expeditionen

 

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalendarium

Medlemsmöten/
studiebesök

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

Länkar

 

 

                    Vårens program är nu igång
Nu är vårens aktiviteter i full gång. I vårt utbud har vi försökt tillfredsställa så många intressen som möjligt och responsen har varit mycket god.

Våra föreläsningsserier ”Min musik” och ”Krishärdar i världen” har som tidigare terminer rönt stort intresse. Till den sistnämna har drygt 100 anmält sig och Min musik har lockat  72 deltagare.

Filmstudion med sina 243 platser på Rio-biografen blev snabbt fulltecknad vilket vi tolkar som att filmutbudet tilltalar våra medlemmar.

Våra medlemsmöten på Kulturhuset Royal lockar också storpublik vilket gläder oss i styrelsen som just nu är i full färd med att sy ihop höstens program. I sammanhanget vill vi gärna påminna om att anmälan till våra medlemsmöten på onsdagar är bindande och vädjar att du som anmält dig men inte kan komma hör av dig i god tid. Under fjolåret hade vi ett bortfall på närmare tio procent till våra onsdagsträffar vilket innebar att vi tvingades betala onödiga kostnader för kaffebeställningar.

Våra studiecirklar har också startat. De italienska språkcirklarna var haft stor efterfrågan liksom Konst-, Vin- och Jazz-cirkeln. Minicirkeln i Geologi, som startar 19 april, blev till och med övertecknad. Däremot tvingades vi ställa in cirkeln i Grekiska och fortsättningscirkeln i Släktforskning då för få anmälningar kommit in.

Reseprogrammet verkar också tilltala våra medlemmar där resan till Ytterjärna i slutet på februari med gästspel av Sveriges Radios Symfoniorkester blev en mäktig och uppskattad föreställning. En resa som snabbt blev fulltecknad är resan till Stadsteatern i Stockholm, som ger Hemsöborna 9 april. Under fliken Resor här intill kan du läsa mera om hela vårt reseprogram.

Välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl nya som tidigare medlemmar. Idag är vi drygt 700 medlemmar i vår förening och vi tar gärna emot fler.
                                                               Vi ses!                                             
                                                                                        

1989 - "Det var så det började"
 En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här så kan du läsa mer om starten

Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida www.mdh.se.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år (2017)  men också klicka dig vidare till 2016, 2015,  2014 och 2013

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00
Resekompaniet
Köpmangatan 68

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com