´

 

Eskilstuna SeniorUniversitet
en opolitisk pensionärsförening
 
Våren 2021

Aktuellt

  • UPPSKJUTET ÅRSMÖTE
    Vi var så optimistiska och hoppades att vårt årsmöte skulle gå att genomföra den 3 februari. Coronasituationen omöjliggör dock detta varför årsmötet skjuts upp till i varje fall april-maj. Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas under februari men med rådande pandemi och myndigheternas restriktioner går detta inte att genomföra. Vi återkommer med nytt datum här på hemsidan och med annons i Eskilstuna-Kuriren under rubriken Förenings-Nytt. 

  • Varje måndag från och med den 11 januari har vi expeditionen öppen mellan 10.00 och 12.00.

  • Vårsalongen blir HÖSTSALONG  och förläggs till vecka 40 i oktober med vernissage torsdagen den 7. Vill du vara med? Gör någonting av din kreativa och konstnärlliga gåva. Info kan du få genom att kontakta Hans Mossberg 076-213 05 29

ad)

 

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalender

Medlemsmöten

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

  

Välkommen tillbaka till ett decimerat vårprogram 2021

Lagom som Folkhälsomyndigheten började lätta lite på restriktionerna och hoppet om att vi kanske skulle kunna öppna vår verksamhet i vår slog det förrädiska covidviruset till igen. Osäkerheten är nu stor inför framtiden – kommer vi att kunna ha någon programverksamhet? Vi har föreläsare, cirkelledare och andra aktörer som inget hellre vill än att medverka med sina olika specialiteter. Och vi har medlemmar som vill komma ut, lyssna och lära och träffas igen. Den stora frågan är NÄR!

Så ser situationen ut när detta skrivs i december – en svårplanerad framtid som helt styrs av ett oberäkneligt virus. Hoppet har dock inte övergett oss att komma igång igen med de tankar, idéer och planer vi har. Närmast på programmet står vårt årsmöte som är planerat till 3 februari kl 14.00 i Kulturhuset Royal och enbart kommer att omfatta förhandlingar och ev kaffe. Skulle pandemin klinga av och myndigheternas restriktioner lätta kan det bli aktuellt med någon föreläsning under våren och i samarbete med Resekompaniet någon resa som finns i ett reseprogram som bifogas här i informationsbladet. Om det inte går får vi hoppas på hösten 2021.

För aktuell information om vad som händer i vår förening hänvisar vi till vår hemsida www.eskilstunasenioruniversitet.se.  Under rubriken Föreningsnytt i Eskilstuna Kuriren ger vi också information. Du är givetvis välkommen att kontakta oss på vår expedition, som vi tills vidare har öppet måndagar mellan kl 10 och 12 med start den 11 januari eller kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller funderingar. Telefon och mejl-adresser hittar du under fliken "Fakta om ESU" i vänstra kolumnen.

Vi och Resekompaniet, där vi har vår lokal, har flyttat till ny adress nämligen Alfeltsgatan 8 B.

I det utskick som postats till våra medlemmar finns ett inbetalningskort på årsavgiften. Vi hoppas förstås att du trots rådande situation vill fortsätta som medlem hos oss. Så fort det blir möjligt och coronasituationen så medger kommer vi att starta igen med våra populära medlemsmöten, föreläsningsserier, filmvisningar, resor och cirklar och även fullfölja de aktiviteter vi tvingats ställa in under "det förlorade året 2020".

Till dess – följ de råd och rekommendationer myndigheterna ger – så hoppas vi kunna ses igen och att det inte dröjer alltför länge.
Var rädda om er!
.
Frågor och funderingar kring framtiden
Den situation vi hamnat i på grund av coronapandemin ställer givetvis en del frågor och funderingar hos våra medlemmar. Här försöker vi besvara några.

Fråga: Ska vi betala full medlemsavgift även om verksamheten går på sparlåga?
Svar:
Även om vi på grund av rådande pandemi inte kan bedriva någon utåtriktad medlemsverksamhet har vi ändå fasta kostnader för föreningen, som hyra för vår expedition, telefon, dator m m. Enbart det  utskick vi skickat  till våra över 700  medlemmar kostar oss med kopiering, kuvert, porto drygt 15 000 kr.

Fråga: Hur kommer det att bli med medlemsmötena? Det brukar ju komma över 100 personer till de intressanta föreläsningarna men det går ju inte nu?
Svar:
Vi är noga med att följa myndigheternas restriktioner och råd varför det inte är möjligt att i rådande situation arrangera våra populära onsdagsmöten. Vi har kontakt med de föreläsare vi engagerat och hoppas att så snart läget ljusnar kunna återuppta våra medlemsmöten.

Fråga: Hur blir det med föreläsningsserierna ni haft om Eskilstunas historia, Musik, Konst och Krishärdar? Kommer de att fortsätta?
Svar:
Förhoppningen är att vi ska kunna återuppta även dessa när restriktionerna lättar och som tidigare hålla till i Studiefräm-jandets stora lokal.

Fråga: Hur får jag information om vilka aktiviteter ni planerar och när de startar igen?
Svar:
På vår hemsida kommer vi att informera när det kan bli aktuellt att starta våra olika aktiviteter igen. Du kan även kontakta vår expedition som har öppet mellan kl 10 och 12 på måndagar fr o m 11 januari eller höra av dig till någon i styrelsen. Våra mejladresser och telefonnummer finns under fliken "Fakta om ESU" i den vänstra kolumnen.

Fråga: Vad gäller för att gå med i Senioruniversitetet och hur går man till väga?
Svar:
Eskilstuna SeniorUniversitet (ESU) är en förening för alla med någon form av pension oavsett ålder. Vi ordnar föreläsningar, resor, studiecirklar, studiebesök, filmstudio på dagtid m m. ESU är fackligt, politiskt och religiöst obundet och har drygt 700 medlemmar. Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften, som är 150 kr, på vårt Plusgiro 18 31 83-3 och ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du kan också kontakta vår expedition eller någon i styrelsen så hjälper vi till.

     1989 - "Det var så det började"
                     En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här så kan du läsa mer. 

Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år 2019 men också klicka dig vidare till 2018 och 2017

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00 (våren 2021 enbart måndagar)
Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B, 633-40 Eskilstuna

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com