ESKILSTUNA SENIORUNIVERSITET
en opolitisk pensionärsförening

Hösten 2021

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Aktuellt

ÄNDRINGAR MEDLEMSMÖTEN ROYAL

Fr o m 29 september upphör restriktionerna för hur många som får träffas vid inomhusaktiviteter.

Medlemsmötet onsdag 15 september med Marie Selandeer och Tuoumo Haapala är flyttat till 3 november då vi får lyssna till konserten "Trots och Tröst" 

Medlemsmötet onsdag 10 november kl 14.00Föreläsningen om ”De okända systrarna von Hallwyl” är inställd på grund av sjukdom hos föreläsarna. I stället kommer Hans Lundén, föreläsare i vår populära serie ”Konst- och kulturhistoria”, att medverka och berätta om ”Den brokiga Bloomsburygruppen”, en märklig samling författare, konstnärer och trädgårdsälskare under tidigt engelskt 1900-tal. Gruppen, med bas i London, kom att starkt påverka den brittiska modernismen.  

Medlemsmötet onsdag 24 november om Journalistikens framtid med Ulf Wickbom är framflyttat till kl 13.00


     
    Datorstöd/redaktör   ESU:s hemsida

Vill du hjälpa till med föreningens hemsida genom att bli adjungerad till styrelsen. Det gäller att bistå med det tekniska vid utformniingen av hemsidan samt sköta kontakterna med "hotellet". Text och bildmateriel hjälper övriga i styrelsen till med. Hör av dig till Anita Norberg, tel 070-653 55 28, e-post  anita.aerla@gmail.com

     

 

Fakta om  ESU
Bra att veta

Kalender

Medlemsmöten

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

Nu tar vi nya tag!!!

Vi kör på nu när begränsningarna släppts
(Uppdaterad 16 oktober)

Väntan på att få starta verksamheten igen har varit lång. Nu vi ser fram mot en aktiv höst när  myndigheternas restriktioner lättar.

Det aktuella läget i mitten på september är att alla som anmält sig till vår Dagfilmstudio med sex nya filmer, vilka samtliga visas i nya Biostaden, har kunnat beredas plats. Även våra medlemsmöten i Kulturhuset Royal kan genomföras utan begränsningar i antalet deltagare. Dock är första medlemsmötet den 15 september  med Marie Selander och Tuomo Haapala flyttat till 3 november. Vi slipper därmed ta till lottning bland de anmälda.

Våra fyra föreläsningsserier Min musik, Konst- och kulturhistoria, Eskilstunas historia samt Krishärdar, vilka hålls i Studiefrämjandets stora sal Kulturum, kan genomföras utan begränsning av antalet deltagare. För att klara detta har vi tvingats flytta första träffen i serien ”Min musik”. Den skulle ägt rum 21 september med Richard Mc Govern som föreläsare på temat ”Pianistens pianist”. Detta har flyttats till 23 november så alla anmälda kan beredas plats. Studiecirklarna genomförs planenligt förutom cirkeln i Vinprovning som ställts in p gr av få anmälda.

Höstens resor, som sker i samarbete med Resekompaniet, är redan fulltecknade men reservplatser finns vid ev. avbokningar. Resekompaniet kan ge mer information om ”läget på resefronten”.

Vår expedition håller öppet mellan kl 10.00 och 12.00 måndagar och torsdagar och finns i Resekompaniets lokaler på Alfeltsgatan 8 B. Du kan besöka oss där eller ringa, tfn 016-10 04 89. Det går också bra att mejla e.s.u@telia.com Du kan även kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor eller funderingar. Uppgift om hur du når oss finns under fliken Fakta om ESU här till vänster.

Glädjande nog har många nya medlemmar anmält sig nu i höst. Vi hoppas givetvis att vi kan ha full verksamhet nu när myndigheternas restriktioner lättar. Gå gärna in här på hemsidan för aktuell information om vår verksamhet.

Varmt välkomna, både tidigare och nya medlemmar till Senioruniversitetet som är en politiskt, fackligt och religiöst obunden förening för alla seniorer med f n cirka 680 medlemmar.  
                     
Välkommen till en spännande höst 

                                          1989 - "Det var så det började"
                     En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här  
                                                            så kan  du läsa mer. 

Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år  men också klicka dig vidare till 2020, 2019 och 2018.

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00 
Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B, 633-40 Eskilstuna

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com