´

 

Eskilstuna SeniorUniversitet
en opolitisk pensionärsförening
 
December 2020

Aktuellt

  • Digitalt föredrag om Lennart Hellsing. I fjol gästades vi av Susanna Hellsing som på ett välbesökt medlemsmöte berättade om sin far Lennart Hellsing och hans liv från vaggan i Västanfors till graven på Klara kyrkogård. Nu har Susanna gjort ett digitalt föredrag på 35 minuter med bilder som går att titta och lyssna på fram till 10 januari 2021. Du hittar föredraget på följande adress https://grillad.solidtango.com/live/susanna-hellsing-berattar-om-lennart-hellsing-och-cirkeln
    Ett nytt föredrag om Lennart Hellsing med bilder, text och musik kommer under vårterminen 2021

ad)

 

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalender

Medlemsmöten

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

  
Korsningen Västermarksgatan/Tullgatan - foto Håkan Sjöberg

Höstens arrangemang fick ställas in
svårplanerad vår i spåren av corona

År 2020 har blivit ett riktigt mellanår för vår förening. Vårens planerade arrangemang fick läggas i malpåse i början av mars som en följd av de råd och restriktioner som myndigheterna utfärdade i samband med coronautbrottet. Det fanns dock en förhoppning om att vi skulle kunna återuppta vår verksamhet under hösten. Styrelsen arbetade därför fram ett program med olika aktiviteter som vi skulle kunna presentera inför höststarten. Men frågan kvarstod: skulle vi över huvud taget kunna bedriva någon verksamhet? Det har nu visat sig att vi tvingats till ”lock down” under hela höstterminen för att respektera de restriktioner som utfärdats av myndigheterna. Detta har även påverkat vår cirkelverksamhet som vi återupptog under några höstveckor innan vi tvingades stänga ned på nytt på grund av ökad smittspridning och allt mer skärpta restriktioner.

Inför våren 2021 har flertalet av våra engagerade föreläsare och andra medverkande uttryckt sig positiva att ställa upp. Nu hänger allt på utvecklingen av coronasituationen. Vi kommer nu att skicka ut ett informationsblad till alla våra medlemmar. Du får det i brevlådan i början av januari och det innehåller information om vilka planer vi har inför en svårplanerad vår.

Vår expedition (ny adress Alfeltsgatan 8 B) kommer även fortsättningsvis att bemannas enbart under måndagar mellan kl 10.00 och 12.00 t o m 7 december och öppnar igen 11 januari. Förutom information här på vår hemsida kommer vid behov även annons att införas i Eskilstuna-Kuriren under rubriken Föreningsnytt.

Har du funderingar och frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Våra telefonnummer och e-postadresser finns under fliken Fakta här till vänster..

Alla våra medlemmar och samarbetspartners önskas en riktigt 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

VÄLKOMMEN NÄR VI KOMMER IGÅNG IGEN

     1989 - "Det var så det började"
                     En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här så kan du läsa mer. 

Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år 2019 men också klicka dig vidare till 2018 och 2017

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00 (våren 2021 enbart måndagar)
Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B, 633-40 Eskilstuna

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com