ESKILSTUNA SENIORUNIVERSITET
en opolitisk pensionärsförening

VÅREN 2022

 

 

 

 
            Aktuellt

Ändrad tid och plats för ESU:s årsmöte  

På grund av rådande coronasituation har styrelsen i Eskilstuna Senioruniversitet beslutat att förlägga sitt årsmöte den 9 februari till Kulturhuset Royal med början kl 13.00. (Obs ny plats och tid). Ingen förtäring serveras utan endast årsmötesförhandlingar kommer att hållas.


Skärpta restriktioner gäller tills vidare

På grund av rådande covidsituation gäller nya restriktioner fr o m 12 januari. Krav på 10 kvm per person, endast sittande deltagare vid arrangemang med fler än 20 deltagare och vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare är några krav. ESU;s kansli kan inte ta emot besökare från 12 januari då lokalytan är för liten. Detta gäller tills vidare. Telefon och e-post fungerar som tidigare. Angående genomförande av vårens aktiviteter återkommer vi under hand. Mera information om restriktionerna finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19


Inställd resa  

Resan den 19 februari till Konserthuset i Stockholm där ”An American in Paris” ges är inställd efter beslut av Resekompaniet.  Orsaken är det osäkra läget samt för få anmälningar till resan./

     

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalender

Medlemsmöten

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

ESU Filmstudio

Vidga dina vyer med oss 

”Att åldras är som att bestiga ett berg; man blir lite andfådd men får bättre utsikt.” Kort sagt man vidgar sina vyer. Det är precis vad Senioruniversitetet vill medverka till. Vi vill bidra till att du som medlem får möjlighet att fylla på dina kunskaper, träffas och byta erfarenheter med andra och skapa nya kontakter i trivsam miljö.

Med det här välfyllda vårprogrammet hoppas vi att du ska hitta stimulerande och intressanta aktiviteter att förgylla tiden med. Vissa återkommer, andra är nya. Så till exempel fortsätter vi våra efterfrågade föreläsningsserier om musik, konst, lokalhistoria och världens krishärdar. Vi erbjuder även i vår sex nya kvalitetsfilmer som visas på dagtid i supermoderna Biostaden. Vi har bjudit in aktuella och intressanta föredragshållare till våra medlemsmöten som hålls på onsdagar i Kulturhuset Royal.  I samarbete med Studiefrämjandet fortsätter vi vår studiecirkelverksamhet där du kan forska om dina rötter, samtala om litteratur, lära mer om vin och dess historia, läsa latin och italienska och bli vän med din dator. Tillsammans med Resekompaniet har vi planerat flera resor där teaterbesök, kultur- och naturutflykter ingår.

Vi vågar utlova ett varierande och intressant program som vi hoppas du ska gilla. Vad vi inte kan lova är coronasituationens utveckling och hur den kan komma att påverka vår verksamhet. Pandemin rår vi inte på men följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen utfärdar. Vi förutsätter att du som deltar i våra aktiviteter är vaccinerad och inte har några sjukdomssymptom.

Slutligen lite praktisk information. Vi öppnar vår expedition på Alfeltsgatan 8 B (Resekompaniets lokal) den 10 januari då vi börjar registrera anmälningarna till våra aktiviteter. Du kan givetvis anmäla dig tidigare via e-post eller vanligt brev och glöm inte meddela din e-postadress eller ev. ändringar i telefonnummer, bostadsadress etc så vi lätt kan nå dig. Tänk på att anmälan är bindande till våra cirklar och föreläsningsserier.

På vår hemsida www.eskilstunasenioruniversitet.se finns information om oss, vår verksamhet, ev. ändringar i programmet och aktuella händelser.

Vi önskar såväl tidigare som nya medlemmar varmt välkomna till vår förening (årsavgiften är nu 175 kr, en blygsam höjning med 25 kr som vi tvingats göra på grund av ökat kostnadsläge). För närvarande har vi cirka 700 medlemmar och vi hoppas bli fler och att du ska bli en av dom.

Varmt välkommen till en ny vår med oss!            

                                          1989 - "Det var så det började"
               En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här  
                                                            så kan  du läsa mer. 

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år  men också klicka dig vidare till 2020, 2019 och 2018.

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00 
Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B, 633-40 Eskilstuna

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com