Eskilstuna SeniorUniversitet
en opolitisk pensionärsförening
 2017

Aktuellt:

 Från föreläsningsserien Min musik finns spellistor att hämta. Klicka här på spellistor.  

Fakta om ESU
Bra att veta

Kalendarium

Medlemsmöten/
studiebesök

Studiecirklar

Föreläsningsserier

R
esor

"Hänt sen sist"

Utbildningar
 högskola

ESU Filmstudio

Länkar

 

 

   

2017 ett spännande år som speglas i vårt höstutbud

I höst har vi riktat särskild uppmärksamhet på talet hundra. Det är hundra år sedan Finland blev självständigt och hundra år sedan Per Anders Fogelström föddes. Båda händelserna kommer att uppmärksammas vid ett par av höstens medlemsmöten. Även det europeiska supervalåret 2017 kommer att belysas med nationella val i Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland samtidigt som Brexit-förhandlingarna startar och EUs roll i det gemensamma Europasamarbetet blivit allt mer ifrågasatt. De stora utrikespolitiska händelserna tas upp på ett av våra medlemsmöten och speglas också i vår populära föreläsningsserie ”Krishärdar i världen”. Den återkommer med fyra nya sammankomster i höst då Stig Wahlström medverkar som sakkunnig och efterfrågad föreläsare.  

Till vår föreläsningsserie ”Min musik” har fyra nya gäster engagerats i höst. De kommer att bjuda på musikaliska upplevelser och berätta om vad musiken betytt för dem. Se sid 7. En nyhet för hösten är en föreläsningsserie med Hans Lundén, pensionerad folkhögskolelärare med stort intresse för konst- och kulturhistoria. Han kommer vid fyra tillfällen att i ord och bild göra några nedslag i konstens värld under rubriken ”Från Carl Larsson till faster Anna”.  

Filmstudio med sex nya kvalitetsfilmer, studiecirklar och spännande resor ingår också i höstprogrammet som vi hoppas och tror ska attrahera och ge nya kunskaper och upplevelser. För att kunna erbjuda ett rikt och intressant program är ett gott samarbete med våra partners viktigt. Ett stort tack till vår researrangör Resekompaniet, till Studiefrämjandet och våra kunniga och engagerade cirkelledare. 

Till sist lite praktisk information. Första dag då anmälningar till våra aktiviteter registreras är 14 augusti då vår expedition öppnar. Sista anmälningsdag till Filmstudion är 21 augusti. Till studiecirklar och föreläsningsserier är 4 september sista dag för anmälan. Där antalet platser är begränsat sker lottning om för många anmälningar inkommit. En påminnelse vill vi också rikta till alla er som anmäler sig till våra medlemsmöten. Får ni förhinder så hör av er. Då kan vi undvika onödiga kostnader för vår kaffebeställning. 

Välkommen till en aktiv höst tillsammans med våra drygt 700 medlemmar!                                                                                                                                                            
    
 1989 - "Det var så det började"
 En kort resumé från starten finns upplagd och genom att klicka här så kan du läsa mer om starten

  Mälardalens högskola
Samarbetet med Mälardalens högskola har utvecklats (klicka här för ytterligare information) och det har gjort att det finns intressanta aktiviteter som kan stimulera till studier. Sök för vidare information på högskolans hemsida www.mdh.se.

Hänt sen sist
Klicka på "Hänt sen sist" så kan Du läsa referat från genomförda aktiviteter hittills i år (2017)  men också klicka dig vidare till 2016, 2015,  2014 och 2013

Vill du bli medlem:  
             Se under fliken "Fakta om ESU". 
           
VÄLKOMMEN TILL  FÖRENINGEN

Ring eller besök vår expedition
Måndag och torsdag 10.00 - 12.00
Resekompaniet
Köpmangatan 68

Telefon 016 - 10 04 89
E-post: e.s.u@telia.com