ESU

ESU Filmstudio

 

Våren 2021

Inga filmvisningar under våren 
2021 på grund av coronasitua- 
tionen. Vi hoppas kunna erbjuda filmvisningar till hösten. Då har 
vi flyttat till den nya Biostaden, Kungsgatan (intill Willys).

Ansvarig för Dagfilmstudion
 är Margot Bandmann som du
 gärna kan kontakta
 
tfn 0737-87 86 22