ESU

Detta är Eskilstuna SeniorUniversitet!

 

 

 

Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för medlemmarna i form av studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, filmföreställningar (ESU-Filmstudio) och resor. Rätt till medlemsskap har alla som uppbär pension av något slag (eller liknande) och bor i Eskilstuna med omnejd (t.ex Flen, Strängnäs m.fl.).
P.S. ESU är en politiskt, fackligt och religiöst obunden förening för alla med någon form av pension. Årsavgiften för medlemskap är f n 150 kr. D.S.

GDPR - General Data Protection Relation
(För EU gemensam dataförordning)

ESU för ett medlemsregister där vi samlar information kring våra medlemmars namn, adress, telefonnummer och e-postadress (dock inte personnummer). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska veta vilka som är medlemmar och för att kunna göra utskick per post eller e-post angående våra arrangemang, aktiviteter och inbetalningar av medlemsavgifter. Det är enbart styrelsens medlemmar som har tillgång till personuppgifterna.

Personuppgifterna sparas till och med kalenderåret efter det att senaste inbetalningen av årsavgiften gjorts. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje person.

 

Årsavgiften är 150 kronor 

 

Välkommen till vår expedition, Köpmangatan 68 i Resekompaniets lokaler.

 Expeditionstiderna är måndagar och torsdagar kl 10-12. 

Tfn 016-10 04 89, E-post: e.s.u@telia.com. Om Du vill ha kontakt på annan tid - ring till någon i styrelsen. 
Hemsida: www.eskilstunasenioruniversitet.se (ansvarig Håkan Sjöberg).

 

Styrelse 

Margot Bandmann, Hans Mossberg, Anita Norberg, Birgitta Widholm, Birgitta Johansson, Anita Lassesson, Håkan Sjöberg

l   Telefon
Ordförande Håkan Sjöberg 070-691 10 21
Sekreterare Birgitta Widholm 070-483 23 46
Kassör Anita Lassesson 070-604 29 69
Cirkelansvarig Anita Norberg 070-653 55 28
Ledamot Birgitta Johansson 070-326 21 89
Ledamot Margot Bandmann 073-787 86 22 ESU Dagfilmstudio
Ledamot Hans Mossberg 076-213 05 29 Kontakt MDH
 
 

Många har upptäckt Eskilstuna SeniorUniversitet. Medlemsantalet har stigit till drygt 700. Det tycker vi i styrelsen känns väldigt roligt och hälsar ännu fler välkomna. Så tag gärna med dig en vän eller väninna till våra träffar, men kom ihåg att anmäla ert deltagande så vi vet hur många som kommer.                                          

 

Vill Du bli medlem?
  • Besök expeditionen eller ring expeditionen eller någon i styrelsen.
  • Sänd in årsavgiften 150 kronor (Plusgiro 183 183-3), och ange Ditt namn, Din adress och gärna telefonnummer och epost-adress.
  • Anmälan om deltagande i våra aktiviteter gör Du till vår expedition.

BLI MED - VÄLKOMMEN