ESU

 " Hänt sen sist"

 

2019

Om du vill veta vad som hände 2018 klickar du på årtalet

 
Medlemsmöte
10 april

"Huset med de två tornen"
Maciej Zaremba/Svante Weyler

Dagens programvärd Birgitta Widholm tillsammans med gästerna

"Huset med de två tornen" (Maciej Zaremba)

På medlemsmöte den 10 april samtalade förläggaren Svante Weyler med författaren Maciej Zaremba om dennes bok Huset med de två tornen. Boken beskriver författarens barn- och ungdom i Polen, flykten till Sverige 1969 och bakgrunden till flykten. Centralt i boken är Maciejs relation till sin mamma, som förde honom till Sverige. Mamman, som var judinna, berättade aldrig för sina barn om sina upplevelser under kriget, om koncentrationslägren och avrättandet av morfadern. Hon var rädd att minnas, ville inte bli ett offer. När alla judar i Polen förklarades statslösa i slutet av 1960 talet var enda utvägen flykt ur landet.

Publiken, cirka 130 personer, uppskattade mycket det berörande och intelligenta samtalet.  
                            

 
Föreläsningsserie
"Eskilstunas historia"
25/2, 11/3, 25/3 samt 8/4

Eskilstuna historia - från forntid till nutid

Under våren har ca 80 medlemmar deltagit i vår nya föreläsningsserie ”Eskilstunas historia”. De har fått lyssna till arkeolog David Damell som föreläste om Eskilstunas framväxt i  en bygd med rötter i bronsåldern för 3000 år sedan, järnålderns storbönder, kristendomens ankomst för 1000 år sedan och klostret och Gustav Vasas reformation. Lantmätaren Kennet Engvall visade Eskilstunas utveckling med hjälp av gamla kartor från 1640-talet och fram till 1907 då Fors och Klosters socknar införlivades i Eskilstuna stad. Från Eskilstuna stadsmuseum kom Elin Eriksson, antikvarie, och Anna Götzlinger, byggnadsantikvarie, och berättade om människor vid 1600-talets Rademachersmedjor och Eskilstuna fristad grundad 1771. Till sist kom Hans Rosén, tekniker och amatörforskare, och gav oss en fyllig och omfattande beskrivning av Tunafors bruk och dess betydelse för Eskilstunas industrihistoria. Nöjda deltagare önskade en fortsättning till hösten.  

               
       
Sigurdsristningen                                Tunafors bruk                                                          Rademachersmedjorna

 

 
Resa
Tysslingen - Garphyttans nationalpark

5 april

Årets naturresa till Tysslingen och Garphyttans nationalpark

Vårens naturresa gick västerut till Tysslingen utanför Örebro och Garphyttans nationalpark den 5 april. Ett 40-tal deltagare fick möta naturguiderna Leif Carlsson och Lennart Eriksson som gav besöken fördjupade kunskaper om vår natur. Vid Tysslingen var förhoppningen att få se rastande sångsvanar som vilar ut inför den fortsatta resan norrut. Tyvärr hade redan höjdpunkten passerats och endast ett fåtal svanar fanns att beskåda under en kort stund Däremot fanns tranor, gäss och en del andra fåglar att bese. Under besöket vid Tysslingen intogs den medhavda kaffetåren med tilltugg.

Efter lunch i Lekhyttan  (mycket god asiatisk gryta) gick färden vidare mot Garphyttans nationalpark. Med fortlöpande information av Leif och Lennart vandrade vi ut i nationalparken och fick då se hur parkens skötsel tar sig uttryck bland ängar och skogsmark. I skogen fick vi med hjälp av Leif en lektion i hur skogsbruket fungerar (eller inte fungerar) men också påtagliga bevis om hur bland annat torkan under 2018 påverkat asparnas reproduktion och angreppen av barkborren på granskogen. Det senare såg vi påtagliga bevis på.

Avslutningsvis intogs busskaffe innan hemfärden mot Eskilstuna skedde. Samstämmigt uttryckte deltagarna att det varit en givande och inte minst trevlig naturresa som arrangerats. Naturguiderna Leif och Lennart avtackades med var sin liten gåva och applåder.

                                       
                    Leif Carlsson                                                                                                                                                       Lennart Eriksson

 
Föreläsningsserie

"Krishärdar i världen"
21/2, 7/3, 21/3 samt  4/4

Stig Whalström

Serieslut för ”Krishärdarna”

Vår populära och starkt efterfrågade föreläsningsserie ”Krishärdar i världen” avslutades den 4 april. Sakkunnig och initierad föreläsare har varit Stig Wahlström från Västerås med ett förflutet inom försvarsmakten, bl a som lärare vid Militärhögskolan. Han har i ord och bild svarat för såväl aktuell information som bakgrunder till stora och genomgripande händelser som påverkat världsläget. Så har t ex stort utrymme getts åt Brexit och konsekvenserna av ett utträde ur EU. Annat som tagits upp och avhandlats har bl a varit de många val som skett i de europeiska staterna, situationen i Mellanöstern, Kinas ökande intressen i Afrika och Ishavet, den ryska militära upprustningen i vårt närområde liksom USAs framtida roll på världsscenen m  m. Ett 100-tal entusiastiska medlemmar har deltagit i föreläsningsseriens fyra träffar under vårterminen. Det stora intresset gör att vi planerar för en ny serie föreläsningar med Stig Wahlström till  hösten.                                       

                                             

 

Fyra föreläsningar om konst med Hans Lundén

19/2, 5/3,19/3 samt 2/4

Foto: Hans Mossberg

Vårens fyra konstföreläsningar

Hans Lundén har nu avslutat vårens fyra konstföreläsningar. Hans valde att vid varje tillfälle tala om två konstnärer, som på ett eller annat sätt genom livserfarenheter eller geografiskt samröre kunde ha något gemensamt.

Edvard Munch, den ende nordiske konstnär som finns representerad i världskonsten, målade under sitt långa liv mycket mer än ”Skriet” som han är mest känd för. Han hade flera olika perioder av skapande och målade en hel del bilder med landskapsmotiv. Munch jämförs med Harriet Backer, en norsk konstnär som är mest känd för att måla finstämda interiörer. Harriet Backer är betydligt mindre känd inom världskonsten än Munch.

Oluf Höst och Victoria Crowe höll sig båda två till en begränsad motivvärld. Höst använde till slut laduväggen från sin gård på Bornholm som motiv. Victoria Crowe målade sin närmaste granne, fårskötaren Jenny Armstrong. Båda bodde i det skotska hedlandskapet.

När det gäller Gerda och Einar Wegener samt Ovartaci handlar det om kön och identitet. Einar Wegener genomgick den allra första könsbytesoperationen. Den andra och definitiva operationen resulterade i att Einar Wegener avled. Deras liv är skildrat i filmen ”The Danish Girl”. Einar och Gerda levde ett jetsetliv i Europas kändiskretsar. Luis Marcusse eller Ovartaci kom efter ett liv som sjöman och bland indianer i Sydamerika hem till Danmark. Han drabbades av scitzofreni  och blev resten av livet patient på ett mentalsjukhus i Århus. Hans främsta bildmotiv var kvinnor och han hade en ständig önskan att byta kön. Efter könsoperation ville han kallas fröken och han kunde leva ett betydligt lugnare liv.

Ivan Agueli levde utomlands under större delen av sitt liv. Han var intresserad av orienten och tillbringade åtskilliga år i arabvärlden. Han var översättare och religionsfilosof och var sufist. Han målade små bilder, ofta landskap i en subtil återhållsam färgskala. Tyra Kleen var en på sin tid känd konstnär. Hon tillbringade många år utomlands, bland annat på Java och Bali. Hon utförde ett antropologiskt arbete där hon illustrerade rituella handrörelser hos shiva- och buddistprästerna. Huvuddelen av hennes konstverk visades första gången femtio år efter hennes död. 

Hans Lundén återkommer till hösten med fyra nya föreläsningar.

 
Medlemsmöte
28 mars

Den karnevaliske Povel Ramel – narr och filosof

Den karnevaliske Povel Ramel – narr och filosof

Eskilstuna SeniorUniversitet gästades av Johanna Broman Åkesson torsdagen den 28 mars när drygt 130 medlemmar lyssnade till föreläsning och bilder om den karnevaliske Povel Ramel – narr och filosof. Deltagarna fick vara med på en resa från 300-talet f.Kr med Epikurismen, 1500-talet med Karnevalens symbol Narren och till efterkrigstidens 1940-tal där Povel Ramel blandar epikurismen och det karnevaliska till Livsglädjens filosofi. Många härliga och kluriga melodier spelades upp från ”Barn på nytt” 1940, ur revyerna Knäpp Upp och Funny Boy, ”Var är tvålen” och ”Hjalmar och Hulda” ur filmen Ratata, ”Underbart är kort” och många fler till ”De sista entusiasterna” 1968.
                             

                                                                                    
Programvärden Anita Lassesson och dagens gäst
 
Serien

MIN MUSIK

12/2, 26/2, 12/3 samt 26/3

                              Från sakral 1500-talsmusik till 2000-talets hårdrock
Under våren har för åttonde terminen serien ”Min Musik” arrangerats med deltagande av fyra inbjudna gäster. Dessa har varit Camilla Arvidsson (Musiken är allt), Torvald Johansson (Från Franck och Verdi till Martin och Messiaen), Jonas Burman (En musikalisk utflykt) och Marianne Feldt-Uhlmann (Många överraskningar ligger på lut….). Ett 60-tal av föreningsens medlemmar har följt serien som har bjudit på musik av alla de sorter. Orgelmusik från 1500-talet, körverk av Bach, Händel och flera 1900-talskompositöre, orkestrala verk av 1800-talets romantiker, operamusik (Verdi, Mozart, Bizet och flera därtill). Dessutom inte minst musik av modernare slag från 1900-talet och 2000-talet (Beatles, Led Zeppelin, svensk och irländsk folkmusik med mera). Musiken har kompletterats med personligt färgade kommentarer kring valet av musik samt i en del fall möten med musiker. Detta innehåll har gjort att de som varit med och lyssnat fått uppleva höjdpunkter från  den  oerhört stora musikskatt som finns (här dock bara ett litet utsnitt). Programvärdarna Birgitta Widholm och Håkan Sjöberg utlovade en fortsättning till hösten 2019 med fyra nya gäster.  

                                
           Camilla Arvidson                              Torvald Johansson                 Jonas Burman                     Marianne Feldt-Uhlmann

 
Studiebesök
13 mars

Scenkonst Sörmland


Lisa och Linn

Afternoon Tea-konsert

hos Scenkonst Sörmland

En begeistrad publik på cirka 100 personer besökte den 13 mars Scenkonst Sörmland i Munktellstaden för att få ett smakprov på en ”Afternoon Tea”-konsert. Här bjöd de eminenta musikerna Anette Kumlien, Mårten Falk, Ruth Spargo och Gaia Pilossian på musik från 1500-talet till topplistemusik av bl a Elton John och Led Zeppelin som mottogs med många och varma applåder. Innan konserten berättade Pontus Langendorf om Scenkonst Sörmlands kulturverksamhet som bedrivs av Region Sörmland. Verksamheten står på fyra ben: film, teater, dans och musik, har 22 anställda och en budget på 46 miljoner kr.  Årligen ges cirka 1000 konserter för 72.000 sörmländska skolbarn liksom ett stort antal teaterföreställningar, lunchkonserter samt musik på äldreboenden bl a. Årets sommarteater är Ett dockhem och ges på Nynäs slott. Musik på slott och herresäten återkommer för 30:e året med ett varierande program. Som avslutning på besöket hos Scenkonst Sörmland bjöds på kaffe och kakor.  
                                  
                                                Pontus                                  Ruth, Gaia, Mårten och Anette

 
Resa
2 mars

Kungliga Operan

 Bizéts Carmen

Kungliga Operan och föreällningen Carmen av Bizét

ESU gjorde den 2 mars en resa till Stockholm och Operan för att se föreställningen av Carmen. Tjugoen nöjda deltagare såg den kritikerrosade föreställningen. Att älska är att älska fritt. Carmen säger att hon vill vara fri och älska den hon vill. En dag kastar den upproriska fabriksarbeterskan Carmen en blick på förmannen José. Men José ställer sig i vägen för hennes frihet. José har också ett förhållande med Micaela. Detta är upptakten till en berättelse om passion, svartsjuka och död.  Handlingen är förlagd till en modern miljö, en konfektionsfabrik där Carmen och Micaela arbetar. Uppgörelsen mellan Don José och Escamillo sker med dragna knivar och i en kampsportsarena. 

Förnämliga rollprestationer gjordes av Miriam Treichl som Carmen och Daniel Johansson som José. Micaelas roll sjungs av Magdalena Risberg. Kungliga Hovkapellet spelade under ledning av Alexander Joel.  

 

 

Medlemsmöte
20 februari

"Hennes excellens
 Agda Rössel"

 

Fascinerande historia om svensk toppdiplomat

Till medlemsmötet den 20 februari hade Senioruniversitetet inbjudit journalisten Elin Jäderström för att tala om sin bok ”Hennes excellens Agda Rössel”. Det blev en mycket intressant, personlig och inspirerande berättelse om järnvägsarbetarens dotter från Lappland som kom att bli en av svensk utrikespolitiks stora giganter. Genom att gräva i arkiv, läsa tidningsartiklar och göra intervjuer har Elin Jäderström tagit fram fakta och uppgifter om sin avlägsna släkting, hennes liv och yrkeskarriär. Så till exempel blev det upprorsstämning på Utrikesdepartementet, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen när Agda Rössel utnämndes till Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör. Trots detta drev hon både i FN och som ambassadör i Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Grekland oförtrutet sina hjärtefrågor: avskaffande av dödsstraffet, flyktingmottagande och jämställdhet, frågor som är lika aktuella idag. Som toppdiplomat och kvinnlig pionjär i en mansdominerad värld fick hon dock betala ett högt pris, inte minst som ensamstående mor med två barn. 160 medlemmar hade kommit till Royal för att lyssna och ställa frågor om en av våra mer okända toppdiplomater och hennes fascinerande

                       
       Elin Jäderström/Anita Norberg                                                                                                                  

 
Medlemsmöte
13 februari

"Landet utanför"
Henrik Bergren

”Landet utanför” tema för första medlemsmötet

Till årets första medlemsmöte 13 februari hade författaren, historikern och journalisten Henrik Berggren inbjudits. Hans föredrag handlade om ”Landet utanför” och utgick från hans första bok, omfattande åren 1939-1940, i den planerade  trilogin om Sverige och andra världskriget. Boken beskriver hur dåtidens svenskar upplevde de första krigsåren, vilka känslor de väckte bland befolkningen och vilka stämningar som rådde i landet. Han har genom studier av brev, tidningsartiklar, dagböcker och annat material följt ett antal framträdande personer, däribland journalisten och krigskorrespondenten Barbro Alving, affärsmannen och Electrolux-skaparen Axel Wennergren, den världsbekanta Bergman-familjen med mamma Karins liksom sönerna Ingmars och Dans uppfattningar om krigssituationen men även Per-Albin Hanssons och den svenska regeringens inställning i krigets första skede. Det är ett annorlunda och mycket intressant perspektiv som Henrik Bergman anlagt utifrån svenskarnas syn på krigshändelserna vilket han också framförde på ett mycket personligt, rakt och engagerande sätt för de omkring 150 deltagarna.  
            

 

 
Årsmöte
30 januari

Munktellmuseet

Operamusik och sopplunch på föreningens 30:e årsmöte

Med musikalisk underhållning av högsta kvalitet inledde Senioruniversitetet sitt årsmöte för att celebrera att föreningen funnits i 30 år. Operasångerskan Andrea Hagman medverkade tillsammans med ackompanjatören Stefan Säfsten och fick många och varma applåder för sitt fina program. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar innan sopplunchen serverades och vårens många aktiviteter aktiviteter.  
                                

Till styrelse omvaldes Håkan Sjöberg, ordförande, Birgitta Johansson och Birgitta Widholm. Jan E Hulth, som avböjt omval, avtackades och till hans efterträdare utsågs Margot Bandmann som även kommer att ta över ansvaret för filmstudion. Kvarstår i styrelsen gör Anita Lassesson, Hans Mossberg och Anita Norberg. Revisorerna Sven Carlsson och Jan Edenmo omvaldes. I valberedningen ingår Jan E Hulth, nyval, samt Lennart Johansson och Gunnel Kristiansson. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kr.

Till hedersledamot utsågs Arne Lindblom, som varit med i föreningen sedan starten. Han är för övrigt föreningens andra hedersledamot efter Marianne Borneryd som var med och startade verksamheten.  Ett 80-tal medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i MunktellMuséet 30 januari.

 
Resa
23 januari

Nya Länsmuseet
i
Nyköping

                                                    Besök Nya Länsmuseet i Nyköping
Onsdagen den 23 januari besökte 23 medlemmar från Eskilstuna senioruniversitet det nya länsmuseet i Nyköping. Museet öppnade den 24 november 2018 och ligger i stadens hamnområde. Vi fick en timmes initierad och engagerad guidad rundvandring som täckte hela det stora museet, med en invändig yta av hela 13000 kvadratmeter. Där finns 75000 föremål och en miljon bilder, som täcker olika epoker i Sörmlands historia. Flera av magasinen har glasade väggar, vilket gör det möjligt att få en klar översikt vid en rundvandring. I flera utställningssalar visas olika utställningar med tonvikt på kulturhistoria och aktuella samtidsfrågor ofta med betoning på jämställdhet och migration. Bland dessa nu aktuella kan nämns ”En perfekt människa?” om olika funktionshinder, ”Tack för din ansökan” om flykt och migration, ”Historiska ögonblick” om Nyköping från 1850 till idag, samt en mycket uppskattad konstutställning med verk av Lenke Rothman. Efter guidningen gavs tillfälle eget ”botaniserande” och eftermiddagskaffe före hemfärden genom ett vintrigt sörmländskt landskap. Under hemresan uttryckte deltagarna sina positiva intryck av dagen och museet, och allt det upplevda stimulerar säkert till återbesök på vårt nya länsmuseum.  
                       
 
Resa
5 januari
Berwaldhallen och årets Trettondagkonsert

Trettondagkonsert
Eskilstuna SeniorUniversitet gjorde den 5:e januari en resa till Stockholm för att besöka Berwaldhallen och lyssna till Trettondagskonserten. Vid årets konsert var världsartisterna Malin Byström, sopran och Peter Mattei, baryton, de stora namnen. Konferencier var den färgstarka och välsjungande Sarah Dawn Finer. Malin Byström och Peter Mattei bjöd på nummer ut Richard Wagners Tannhäuser och Pjotr Tjajkovskijs Eugen Onegin. Sveriges Radios Symfoniorkester med Patrik Ringborg som dirigent samt åttio körsångare och fyra dansare gjorde kvällen till en musikalisk höjdpunkt.

 

 

Till startsidan