ESU

 " Hänt sen sist"

 

2019

Om du vill veta vad som hände 2018 klickar du på årtalet

 

Medlemsmöte
20 februari

"Hennes excellens
 Agda Rössel"

 

Fascinerande historia om svensk toppdiplomat

Till medlemsmötet den 20 februari hade Senioruniversitetet inbjudit journalisten Elin Jäderström för att tala om sin bok ”Hennes excellens Agda Rössel”. Det blev en mycket intressant, personlig och inspirerande berättelse om järnvägsarbetarens dotter från Lappland som kom att bli en av svensk utrikespolitiks stora giganter. Genom att gräva i arkiv, läsa tidningsartiklar och göra intervjuer har Elin Jäderström tagit fram fakta och uppgifter om sin avlägsna släkting, hennes liv och yrkeskarriär. Så till exempel blev det upprorsstämning på Utrikesdepartementet, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen när Agda Rössel utnämndes till Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör. Trots detta drev hon både i FN och som ambassadör i Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Grekland oförtrutet sina hjärtefrågor: avskaffande av dödsstraffet, flyktingmottagande och jämställdhet, frågor som är lika aktuella idag. Som toppdiplomat och kvinnlig pionjär i en mansdominerad värld fick hon dock betala ett högt pris, inte minst som ensamstående mor med två barn. 160 medlemmar hade kommit till Royal för att lyssna och ställa frågor om en av våra mer okända toppdiplomater och hennes fascinerande

                       
       Elin Jäderström/Anita Norberg                                                                                                                  

 
Medlemsmöte
13 februari

"Landet utanför"
Henrik Bergren

”Landet utanför” tema för första medlemsmötet

Till årets första medlemsmöte 13 februari hade författaren, historikern och journalisten Henrik Berggren inbjudits. Hans föredrag handlade om ”Landet utanför” och utgick från hans första bok, omfattande åren 1939-1940, i den planerade  trilogin om Sverige och andra världskriget. Boken beskriver hur dåtidens svenskar upplevde de första krigsåren, vilka känslor de väckte bland befolkningen och vilka stämningar som rådde i landet. Han har genom studier av brev, tidningsartiklar, dagböcker och annat material följt ett antal framträdande personer, däribland journalisten och krigskorrespondenten Barbro Alving, affärsmannen och Electrolux-skaparen Axel Wennergren, den världsbekanta Bergman-familjen med mamma Karins liksom sönerna Ingmars och Dans uppfattningar om krigssituationen men även Per-Albin Hanssons och den svenska regeringens inställning i krigets första skede. Det är ett annorlunda och mycket intressant perspektiv som Henrik Bergman anlagt utifrån svenskarnas syn på krigshändelserna vilket han också framförde på ett mycket personligt, rakt och engagerande sätt för de omkring 150 deltagarna.  
            

 

 
Årsmöte
30 januari

Munktellmuseet

Operamusik och sopplunch på föreningens 30:e årsmöte

Med musikalisk underhållning av högsta kvalitet inledde Senioruniversitetet sitt årsmöte för att celebrera att föreningen funnits i 30 år. Operasångerskan Andrea Hagman medverkade tillsammans med ackompanjatören Stefan Säfsten och fick många och varma applåder för sitt fina program. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar innan sopplunchen serverades och vårens många aktiviteter aktiviteter.  
                                

Till styrelse omvaldes Håkan Sjöberg, ordförande, Birgitta Johansson och Birgitta Widholm. Jan E Hulth, som avböjt omval, avtackades och till hans efterträdare utsågs Margot Bandmann som även kommer att ta över ansvaret för filmstudion. Kvarstår i styrelsen gör Anita Lassesson, Hans Mossberg och Anita Norberg. Revisorerna Sven Carlsson och Jan Edenmo omvaldes. I valberedningen ingår Jan E Hulth, nyval, samt Lennart Johansson och Gunnel Kristiansson. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kr.

Till hedersledamot utsågs Arne Lindblom, som varit med i föreningen sedan starten. Han är för övrigt föreningens andra hedersledamot efter Marianne Borneryd som var med och startade verksamheten.  Ett 80-tal medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i MunktellMuséet 30 januari.

 
Resa
23 januari

Nya Länsmuseet
i
Nyköping

                                                    Besök Nya Länsmuseet i Nyköping
Onsdagen den 23 januari besökte 23 medlemmar från Eskilstuna senioruniversitet det nya länsmuseet i Nyköping. Museet öppnade den 24 november 2018 och ligger i stadens hamnområde. Vi fick en timmes initierad och engagerad guidad rundvandring som täckte hela det stora museet, med en invändig yta av hela 13000 kvadratmeter. Där finns 75000 föremål och en miljon bilder, som täcker olika epoker i Sörmlands historia. Flera av magasinen har glasade väggar, vilket gör det möjligt att få en klar översikt vid en rundvandring. I flera utställningssalar visas olika utställningar med tonvikt på kulturhistoria och aktuella samtidsfrågor ofta med betoning på jämställdhet och migration. Bland dessa nu aktuella kan nämns ”En perfekt människa?” om olika funktionshinder, ”Tack för din ansökan” om flykt och migration, ”Historiska ögonblick” om Nyköping från 1850 till idag, samt en mycket uppskattad konstutställning med verk av Lenke Rothman. Efter guidningen gavs tillfälle eget ”botaniserande” och eftermiddagskaffe före hemfärden genom ett vintrigt sörmländskt landskap. Under hemresan uttryckte deltagarna sina positiva intryck av dagen och museet, och allt det upplevda stimulerar säkert till återbesök på vårt nya länsmuseum.  
                       
 
Resa
5 januari
Berwaldhallen och årets Trettondagkonsert

Trettondagkonsert
Eskilstuna SeniorUniversitet gjorde den 5:e januari en resa till Stockholm för att besöka Berwaldhallen och lyssna till Trettondagskonserten. Vid årets konsert var världsartisterna Malin Byström, sopran och Peter Mattei, baryton, de stora namnen. Konferencier var den färgstarka och välsjungande Sarah Dawn Finer. Malin Byström och Peter Mattei bjöd på nummer ut Richard Wagners Tannhäuser och Pjotr Tjajkovskijs Eugen Onegin. Sveriges Radios Symfoniorkester med Patrik Ringborg som dirigent samt åttio körsångare och fyra dansare gjorde kvällen till en musikalisk höjdpunkt.

 

 

Till startsidan