Kalendarium

 

2019           
13 oktober          Resa: Dansens Hus/Stadsteatern i Sthlm – Spelman på taket
15 oktober          Min Musik – Christer ”Kax” Sundberg 
16 oktober          ESU Filmstudio
17 oktober          Krishärdar, Stig Wahlström 
21 oktober          Eskilstuna Historia
22 oktober          Konst – Hans Lundén 
23 oktober          Medlemsmöte – Region Sörmland, Jan Grönlund
29 oktober          Min Musik – Inga-Lill Sjönneby
31 oktober          Krishärdar, Stig Wahlström 
4 november        Eskilstuna Historia 
5 november        Konst – Hans Lundén 
6 november        Medlemsmöte - !00 år med kvinnlig rösträtt, Ulrika Knutsson
12 november      Min Musik – Anita Carlsson 
13 november      ESU Filmstudio
14 november      Krishärdar, Stig Wahlström 
17 november      Resa:  Folkoperan – Tolvskillingsoperan
19 november      Konst – Hans Lundén
20 november      Medlemsmöte – MDH, Paul Pettersson 
27 november      ESU Filmstudio
4 december        ESU Filmstudio
9 december        Sista  expeditionsdag för hösten
11 december      Höstavslutning med jullunch - Södertuna
2020
5 januari               Resa: Gyllene Upptakt - Trettondagskonsert – de Geerhallen  i  Norrköping
3 - 9 maj               Resa - Hollands blommor (tåg alernativt bussresa)                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Glöm inte att notera i din almanacka vad Du anmält Dig till