Mälardalens högskola

Utbildningar

Alla kurser ges på campus i Eskilstuna eller Västerås samt i förekommande fall på distans. 
OBS!
när man är student får man för närvarande åka gratis mellan Eskilstuna och Västerås.

Välkomna till Högskolans kurser
Vi vill som vanligt påminna om att vi även är välkomna att delta i flertalet av högskolans kurser efter sedvanlig ansökan. Det totala kursutbudet presenteras under http://www.mdh.se/utbildning där det också framgår hur man söker. Viss hjälp kan även fås vid högskolans studentinformation på Drottninggatan. Under
vårterminen pågår läsperioderna 1 och 2. Vi är också välkomna att i mån av plats bevista öppna föreläsningar och aktiviteter, men ibland krävs förhandsanmälan. Information om detta finns bl a på mdh.se/ukk under rubriken KALENDER. Vår egen hemsida www.eskilstunasenioruniversitet.se  uppdateras med information under rubriken Utbildningar högskola.

 

 

Kontaktperson för ESU är Hans Mossberg

hans-erik.mossberg@telia.com

tfn 076-213 05 29


Det är aldrig för sent att börja!

 

Anmälan till utbildningar på Mälardalens högskola görs via www.studera.nu eller genom ansökningsblankett till högskolan. 

När Du ansöker bifogar du erforderliga betygsavskrifter samt lämnar  uppgift om ditt medlemsskap i ESU.

 

      

  Sök gärna ytterligare information på www.mdh.se