ESU

 

                 Studiecirklar             

 

 Vårterminen 2018

 

Bra att veta

  • Studiecirklarna hålls i Studiefrämjandets lokaler,  f d Mariakyrkan, Västeråsvägen 90, om inte annat anges i cirkelpresentationen.

  • Sista anmälningsdag är 1 februari . Vi är tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt så att cirklarna kan komma igång på angivet datum.

  • Anmälan görs på  anmälningsblankett, som bifogats det utskickade programmet, och som sedan skickas till Eskilstuna SeniorUniversitet. Du kan även e-posta, ringa eller besöka oss på expeditionen.

  • Tänk på att fylla i ditt personnummer på anmälningsblanketten. Det har med studieförbundens bidragsbestämmelser att göra (Obs! det gäller deltagare i studiecirklar och föreläsningsserierna).

  • Cirkelavgiften betalas efter faktura som skickas uf från Studiefrämjandet  c:a en vecka före kursstart. Den är samtidigt en bekräftelse på att du är antagen.

  • För att starta en studiecirkel behövs som regel minst åtta deltagare.

  • För mer information om cirklarna - kontakta gärna ledarna. Du kan också ringa vår expedition, tfn 016-10 04 89, e-posta e.s.u@telia.com eller besöka oss  under expeditionstid måndagar och torsdagar kl 10-12, adress Gamla Gästis, Köpmangatan 68, 1 tr upp i Resekompaniets lokaler. Expeditionen öppnar den 8 januari (första dag för registrering av anmälningar).

 
Översikt över vårens cirklar MÖTEN MED MOZART, del 1 (6 ggr)
ITALIENSKA – fortsättning termin 2 (10 ggr)
ITALIENSKA – fortsättning termin 3 (10 ggr)
DITT LATIN STEG 4 (8 ggr)
SVENSK JAZZ UNDER 100 ÅR (6 ggr)
SLÄKTFORSKNING – grundkurs/nybörjare samt
fortsättning/fördjupning (6 ggr)
MINICIRKEL I GEOLOGI (5 ggr)
SAMTAL OM LITTERATUR (4 ggr)
VINETS KULTUR OCH HISTORIA
(nystart 4 ggr i vår, 4 ggr i höst)

MÖTEN MED MOZART, del 1 (6 ggr)

Vi följer Mozarts liv, lyssnar på hans musik och samtalar om den. Vi reflekterar också över tiden och samhället där musiken först framfördes. Del 1 av cirkeln behandlar instrumentalmusiken. I en kommande del 2 under hösten tar vi upp opera och annan volkalmusik. 
Kurslitteratur:
Mozart: hans liv och tid av Piero Melograni (bokus.com 214 kr) tas med till första träffen.   
Ledare: Mats Önnesjö, tfn 070-344 32 58 E-post matsonnesjo@yahoo.se
Torsdagar varje vecka kl 10.00-12.00

Startdatum torsd 15 febr

Max 10 deltagare
Avgift: 400 kr för Del 1
(Kostnad för kurslitteraturen tillkommer)

 

ITALIENSKA – fortsättning termin 2 (10 ggr)

En fortsättning på höstterminens cirkel där vi arbetat med L’italiano 1, som tar upp vardagssituationer. Dit hör ordlista, grammatikdel, övningar med plats att skriva, uttalsdel m m. Cirkeln sker i samarbete med föreningen Italiens vänner och är även öppen för dess medlemmar. Nya deltagare som vill bygga på sina tidigare studier i språket är välkomna.
Ledare: Inger Björkblom,
tfn 0708-51 01 65
Måndagar varje vecka kl 13.00-15.30

Startdatum mån 12 febr

Max 10 deltagare, Avgift 600 kr (kostnad för kurslitteratur tillkommer)

 
 

ITALIENSKA – fortsättning termin 3 (10 ggr)

Cirkeln är en fortsättning på höstens cirkel där vi arbetat med L´italiano 2. Vi fortsätter med ”Capire e parlare” eller liknande som motsvarar del 3 i läroboksserien och fördjupar också övningar i konversation. Cirkeln sker i samarbete med föreningen Italiens vänner och är även öppen för dess medlemmar. Även nya deltagare är välkomna i mån av plats.
Ledare: Inger Björkblom,
tfn 0708-51 01 65
Onsdagar varje vecka kl 9.30-12.00

Startdatum onsd 14 febr

Max 10 deltagare, Avgift 600 kr (kostnad för kurslitteratur tillkommer)

 

DITT LATIN STEG 4 (8 ggr)

Vårens studiecirkel fortsätter med steg 4 i den kursbok som tidigare använts, dvs Ditt latin av Staffan Edmar (finns på adlibris.com). Vi stiftar bekantskap med bl a Caesars landstigning i Britannien, talaren och brevskrivaren Cicero och skalderna Catullus och Horatius. Även intresserade med motsvarande kunskaper i latin är välkomna.
Ledare: Lars Elfving,
tfn 42 01 60, mobil 070-33 81 347
Tisdagar ojämna veckor kl 10.00-12.00 

Startdatum tisd 13 febr 

Max 12 deltagare Avgift: 550 kr

 

SVENSK JAZZ UNDER 100 ÅR (6 ggr)

Vi tar upp hur jazzutbudet i vårt land ”utvecklats och förfinats” decennium för decennium fram till våra dagar. Flertalet av de stora, kända svenska jazznamnen presenteras såväl muntligt som via CD-inspelningar vilka finns bevarade från den första kända svenska jazzinspelningen till dagens förnämliga ungdomsepok. Olika kända musiker med ursprung i Mälardalens utsökta jazzmylla kommer också att behandlas.
Ledare: Claes Tillander,
mobil 070-580 14 13
Måndagar varje vecka kl 10.00-12.00

Startdatum månd 19 febr

Max 12 deltagare
Avgift 400 kr

 
 

SLÄKTFORSKNING – grundkurs/nybörjare samt
fortsättning/fördjupning (6 ggr)

Nyfiken på ditt eget ursprung och släktens historia? Då kan du välja mellan en grundkurs för nybörjare eller en fortsättningscirkel med fördjupning i släktforskning.Nybörjarkursen ger grundläggande kunskaper i att leta och läsa i kyrkböckerna. Fortsättningscirkeln lär dig att gå vidare i kyrkböcker och andra källor inom
släktforskning och ger även grundläggande kunskap om registrering i släktforskarprogram. För båda cirklarna krävs viss datorvana.
Ledare: Britt-Marie Stenqvist-Andersson och Marie Cypriansen

Tfn 016-940 03, mobil 070-252 81 50 (Britt-Marie)

Grundkurs nybörjare,
måndagar varje vecka kl 13.00-16.00
Startdatum månd 19 febr

Fortsättning/fördjupning, torsdagar varje vecka kl 13.00-16.00
Startdatum torsd 15 febr

Lokal: Släktforskarföreningens lokal, Dambergsgat 1,
Max 8 deltagare i varje kurs
Avgift 675 kr per cirkel

 

MINICIRKEL I GEOLOGI (5 ggr)

Vår populärvetenskapliga introduktionskurs i geologi återkommer även i vår. Som amatör får du ökade kunskaper om olika bergarters och mineralers uppkomst och kännetecken. Du får även veta mer om de geologiska processer som format det nutida landskapet. Syftet är att öka utbytet av vistelsen i det fria. Cirkeln avslutas med en exkursion i naturen. 
Ledare: Kurt Stenberg, tfn 072-570 43 04,E-post kurtstenberg@spray.se
Tisdagar varje vecka kl 13.00-14.45

Startdatum tisd 3 april

Max 10 deltagare, Avgift 350 kr

 

SAMTAL OM LITTERATUR (4 ggr)

Vi träffas, samtalar om och diskuterar skönlitterära verk som vi läser till varje träff. Tidigare deltagare är välkomna (glöm inte anmäla dig så vi vet om du vill fortsätta). Cirkeln är även öppen för nya deltagare i mån av plats. 
Ledare: Magnus Jansson, universitetslektor, Mälardalens högskola
E-post magnus.jansson@mdh.se
Måndagar kl 15.00-17.00

Startdatum månd 26 febr
och därefter 19 mars, 16 april och 21 maj
Obs! Lokal Stadsbiblioteket, samling i receptionen 
Max 10 deltagare, Avgift 250 kr

 

VINETS KULTUR OCH HISTORIA (nystart 4 ggr i vår, 4 ggr i höst)

Är du intresserad av vin, dess kultur och historia? I cirkeln får du veta mera om olika viner, druvsorter, framställning, vilka viner som passar till vad och mycket annat. Vinprovning ingår i anslutning till mat som deltagarna själva lagar. Tidigare deltagare är välkomna (glöm inte anmäla dig) liksom nya deltagare i mån av plats.
Ledare: Sven Janeheden, Tfn 016-13 95 54, E-post sven.janeheden38@gmail.com
Måndagar kl 13.30-15.30, 
Startdatum månd 12 febr
, därefter 5 mars, 9 april, 7 maj
Max 14 deltagare, Avgift 500 kr
 
Välkommen med Din anmälan (på anmälningsblankett bifogad höstprogrammet) senast den 1 februari Kontakta gärna någon av ledarna för mer information.